Partner

Firma produkcyjna
Producent oświetlenia LED.

Rozpoczęcie kampanii
Q3/2014.

Target
Firmy produkcyjne o obrotach powyżej 10 mln zł, członkowie ich zarządów oraz działy techniczne.

Realizacja

Dzięki dostarczonym kontaktom firma zrealizowała wiele spotkań biznesowych oraz rozpoczęła zaawansowane procesy sprzedażowe.

Przykładowe kontakty handlowe wygenerowane przez Encore

Prezes Zarządu

Kierownik Sekcji Obsługi Administracyjnej i Zarządzania

Inspektor ds. Technicznych

Electrical Engineer

Inżynier Działu Planowania i Nadzoru Remontów Elektrycznych

Kierownik Zakładu

Technical Team Supervisor

Szef Kanału Dystrybucyjnego

Efekty

2,4 mln zł

Dzięki kampanii ENCORE, zostały wygenerowane przychody przekraczające 2,4 mln zł.

120 kontaktów

Ponad 120 kontaktów handlowych zostało wygenerowanych za pośrednictwem kampanii ENCORE.