Partner

Partner:
Firma z branży BPO.

Rozpoczęcie kampanii:
Q4/2014.

Target:
Firmy o obrotach powyżej 50 mln zł, członkowie zarządów oraz działy finansowe.

Realizacja

Firma dzięki dostarczonym kontaktom zrealizowała wiele spotkań biznesowych oraz rozpoczęła zaawansowane procesy sprzedażowe.

Przykładowe kontakty handlowe wygenerowane przez Encore

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Head of Accounting Services

Wiceprezes Zarządu

Financial Controller

Kierownik Działu Finansowego

Kontroler Finansowy

Dyrektor Finansowy

Efekty

Sukces ENCORE przy pierwszej kampanii spowodował, że firma złożyła zamówienia na kolejne kampanie.

>50%

Podczas dwóch kwartałów współpracy ponad 50% wszystkich nowych klientów pochodzi od Encore.